o přijetí dětí k základnímu vzdělávání od školního roku 2024/2025 viz příloha.