Velkou přehlídkou dramatického, tanečního, recitačního a hudebního umění radvanických dětí se dá bez nadsázky označit Školní akademie, která proběhla ve čtvrtek 1. června 2023 v sále místního Penzionu. Svá vystoupení zde předvedly téměř všechny třídy základní školy, kroužky působící ve škole a také děti z mateřské školy. Potlesk diváků, kteří úplně zaplnili sál, byl tou nejhezčí odměnou za týdny či měsíce úsilí, které přípravě programu věnovali pedagogičtí pracovníci a jejich svěřenci. Některá vystoupení byla dokonce práce samotných žáků. Za skvěle odvedené dílo patří všem velký dík!

Akci takovéhoto rozsahu bychom rádi zopakovali za dva roky, ale nebojte se, o kulturní zážitky zprostředkované dětmi a žáky nebudete ochuzeni ani příští školní rok. Už teď pomalu plánujeme a připravujeme další akce a věříme, že nás opět podpoříte vaší hojnou účastí!

Přejeme všem pohodové léto, žákům a jejich rodičům dostatek zaslouženého odpočinku o prázdninách a těšíme se na shledanou v září!

Mgr. Robert Hager, ředitel školy