Za přísných hygienických podmínek a v souladu s nařízeními vlády ohledně pandemie Covid-19 se v sobotu 27. listopadu konalo tradiční rozsvícení vánočního stromu. Při této příležitosti zazněly básničky a koledy, které se

svými vyučujícími a s opravdu velkým nasazením nacvičily děti z místní školy a školky. Počasí přálo, napadal čerstvý sníh a mrzlo, až praštělo.

Svíce stromu se odrážely daleko za obzor a vzduch prosycený zpěvem a tóny fléten a kytar se nesl krajinou. Všem zúčastněným patří velké díky!

Za ZŠ a MŠ Radvanice Jan Malý (asistent a učitel)

 

Všem občanům naší vesnice i blízkého okolí krásné a pohodové vánoční svátky, úspěšný nadcházející rok a především pevné nervy a ZDRAVÍ

 přejí zaměstnanci ZŠ a MŠ Radvanice.