Žáci volili nanečisto prezidenta ČR.

Dne 13. 1. 2023 si žáci 5. – 9. ročníku ZŠ Radvanice vyzkoušeli volbu prezidenta ČR. Pro tento účel si předem při výuce vyrobili občanské průkazy, hlasovací lístky a prezentace jednotlivých kandidátů. Hala školy se proměnila ve volební místnost, kde nechyběly žádné důležité propriety ani volební komise složená z pedagogů. Důstojnost a vážnost celé akci dodal pan starosta Tomáš Němec, který žákům krátce přiblížil opravdové volby.

A ptáte se, jak to dopadlo?

Jasným vítězem voleb je pan Petr Pavel, který získal 62,3 % hlasů. Všichni ostatní kandidáti získali méně než deset procent hlasů.

Pokud jste tedy ještě nerozhodnuti, třeba vám pomůže ve vašem rozhodování právě názor vašich dětí.

Mgr. Robert Hager, ředitel školy