Na čtvrtou školní exkurzi jsme se s žáky čtvrté, páté a šesté třídy vydali do Všestar. Archeopark nás přenesl do pravěku do doby kamenné. Seznámili jsme se s tím, jak pravěcí lidé žili, kde bydleli i čím se živili. Vše jsme si mohli nejen prohlédnout, ale také na

vlastní kůži vyzkoušet. A tak každý z nás zkusil orat pole, kácet dříví, brousit kamenné čepele seker, vrtat, čistit kůži na výrobu oblečení i mlít obilí. Dokonce jsme měli možnost ochutnat pravěké obilné placky upečené v hliněné peci. Bez pravého lovu by to ale nebyl pravěk. Zkoušeli jsme házet dřevěné oštěpy i vrhat šípy z dřevěné píšťaly. Někteří z nás by byli výteční lovci. Vlastní zkušenost nás přesvědčila o tom, že život pravěkých lidí nebyl vůbec snadný. Odměnou za naši snahu nám bylo dovoleno vykonat pravěký rituál splněných přání.

Za ZŠ a MŠ Radvanice Petra Pohlová