Kromě tradičních družinkových aktivit, vyrábění, stezek, her a sportovních aktivit poznaly děti i méně tradiční aktivity.

Na jaře měly děti možnost prohlédnout si a osahat svlečky exotických hadů, a to zmije gabunské, užovky ostronosé a psohlavce

zeleného. O těchto hadech se dozvěděly i zajímavosti z jejich života.         

Také jsme se dozvěděli zajímavosti o naší české lesní zvěři a poznávat je dle paroží. Zjistili jsme rozdíly mezi trofejí a shozem a opět jsme si povídali o zajímavostech z jejich života. Teď už každý bezpečně pozná jelena, daňka, srnce a muflona.

Průběžně také sledujeme čapí hnízda v okolí, přílety čápů, snůšky vajíček a líhnutí a růst mláďat.

Nejvíce si děti užily týden první pomoci. Zabývali jsme se tím, jak pomoci kamarádovi v situacích, se kterými se děti mohou samy setkat. Každý den jsme telefonovali na dispečink Báňské záchranné služby a děti samy zkoušely komunikaci s dispečerem Petrem Šafářem, za to mu patří velký dík. Týden první pomoci jsme zakončili dobrovolným výletem přímo na Odolov, kde BZS sídlí. Tam nás provedl Jiří Nyklíček. Viděli jsme, co všechno je v sanitách, prolezli jsme si cvičný polygon a vyzkoušeli jsme si resuscitaci.

V družince nás navštívili instruktoři Policie ČR. Ukázali nám své vybavení, vyzkoušeli jsme si policejní vestu a vyzkoušeli si míření zbraní. V neposlední řadě si děti vyzkoušely odzbrojit a zatknout ozbrojeného zloděje.

A jak děti vzpomínají na výlet na BZS v Odolově a na policejní besedu?

Mě se líbilo na záchranářské stanici v Odolově na polygonu. A na policejní akci se mi líbilo to jejich ochranné oblečení.           

                                                                                                                                             Stela Seidelová

Mně se líbilo, když jsme byli na záchranné stanici v Odolově, a potom jsme byli v polygonu (prolízačka, na které cvičí hasiči). Potom jsme na panně zkoušeli dát té panně krev do čela a mozku. Já jsem to nedala, ale Radek to dal.

                                                                                                                                             Emma Kavalíková

Líbilo se mi pumpování srdce. Líbilo se mi to tak, že chci být záchranář.     

                                                                                                                                             Radek Říha

Mně se nejvíce líbil polygon. Proběhl jsem ho hodněkrát.    S policajtma se mi nejvíce líbila policejní vesta.

                                                                                                                                             Matouš Kříž

Mně se líbilo, jak jsme si mohli vyzkoušet policejní vestu.

                                                                                                                                             Ema Schatzlerová

V průběhu června nás čeká přespávačka přímo v družině.

A o tom, že i naše děti mají srdíčko na správném místě se přesvědčíme na konci června, protože připravujeme krátké vystoupení. S některými, dobrovolníky, se vydáme do Domova sociální péče Tmavý důl, ale o tom až příště.

Za školní družinu Květa Jirmanová