Vážení strávníci,

z organizačních a personálních důvodů přechází školní jídelna ZŠ a MŠ Radvanice od dubna 2024 na bezhotovostní platby. Týká se to již obědů na duben, obědy je nutné platit vždy do 25. dne předcházejícího měsíce (nyní tedy do 25. března).

Číslo účtu: 7907010217/0100

Variabilní symbol: je přidělen jídelnou, nebo lze do zprávy pro příjemce uvést stravné a jméno a příjmení strávníka.

 

Stav svého konta můžete sledovat na www.strava.cz (číslo jídelny je 6236). Uživatelské jméno a heslo dostanete u vedoucí jídelny (pokud už jej nemáte).

 

Děkujeme za pochopení!                                           L. Kaplanová, vedoucí ŠJ