Zveme vás tímto na "Zpívání u vánočního stromu", které se koná již tuto sobotu.

Na letošní rok jsme pro vás připravili divadelní představení, které započne v 16.00 hod na nádvoří školy a pokračovat bude na návsi obce.

Žáci školy si také připravili do prodeje své výrobky. Výtěžek bude opět použit na projekt, který si sami vyberou.

Věřím, že nás podpoříte Vaší účastí.

Na setkání se těší žáci a všichni ti, kteří pro vás tuto akci připravili.

Mgr. Robert Hager, ředitel školy