Naše škola společně s obcí Radvanice pořádá v sobotu 26. 11. 2022 od 16.00 hod. koncert v kapli sv. Jana Křtitele, po kterém bude následovat živý betlém a rozsvícení vánočního stromu na návsi.

Na vaši účast se těší děti a žáci ZŠ a MŠ Radvanice a hosté ze ZUŠ Hronov.

R. Hager, ředitel školy